®

REGENESIS-THERAPIE

Regenesis Therapie

"Leader in Energy Medicine".

 

Nr 1 in het energie medicijn.

Regenesis Therapie wetenschappelijk onderzocht

WETENSCHAPPELIJKE ONDERZOEK REGENESIS EN DE BLUE DOT ENERGY BIJ HET

BIO-ENERGETISCH GENEESKUNDIG ONDERZOEKSCENTRUM IN CALIFORNIE

Het is al jaren bekend dat het lichaam een zeer complexe elektromagnetisch instrument is, en dat de natuurlijke elektromagnetische velden en stromen van het lichaam een grote rol spelen in alle aspecten van gezondheid, ziekte en genezing.

Gebruikmakend van deze kennis kunnen we bio-elektro, bio-magnetische of energetische therapeutische interventies toepassen.

 

DE WETENSCHAPPELIJKE RESULATATEN VAN REGENESIS-HEALING

Het eerste onderzoeksprogramma voor BEGOC was het bestuderen van de effectiviteit van een bio-magnetische /energetische therapie die Regenesis heet. deze therapie maakt gebruik van de zogenaamde Blue Dot Energy die Wilhelm Reich zijn medewerkers ontdekte in Australie.

 

Regenesis werd ontwikkeld door Robert Rasmusson uit Santa Cruz, Californië.

Bij Regenesis wordt een proces waarbij cellulaire energie wordt opgewekt vanuit de Blue Dot Energie en een manier van ademen vergelijkbaar met de yogische pranayama (ademtechniek), gebruikt om de resonantiefrequentie van het magnetische veld van de beoefenaar af te stemmen op een helende frequentie.

Rasmusson's energetische methode is opmerkelijk effectief gebleken bij de behandeling van een groot scala van aandoeningen en er zijn geen ongewenste reacties bekend.

 

Robert Rasmusson paste de Blue Dot Energy toe op de cliënten, waarbij het veld van de cliënt wordt beïnvloed en het genezingsproces op gang wordt gebracht.

Van de resonantiefrequentie van het biomagnetische / energetische veld dat door Regenesis wordt gecreëerd werd empirisch aangetoond dat het de volgende eigenschappen heeft, wanneer het juist wordt toegepast:

 

*Het opheffen van zowel acute als chronische pijn.

*Opheffen van stress (inclusief hevige stress).

*Het remmen van ontstekingsprocessen.

*Pijnloze afstelling van het beenderstelsel, wat leidt tot het verdwijnen van secundaire pijn.

*Bevordering van het functioneren van het immuunsysteem, resulterend in de verbetering van aan het immuunsysteemgerelateerde zieken, waarbij het immuunsysteem zich in feite tegen het lichaam keert dat het dient te beschermen.

 

EEN RECENT ONDERZOEK (2009) TOONT AAN:

Zoals met veel energetische therapieën is er gebrek aan onderzoek om de beweringen en zijn vele beoefenaars te staven. Een studie door Amy Sullivan van de Virginia Commonwealth University School of Medicine in Richmond (Virginia), Susan Bauer-Wu van de Emory University in Atlanta (Georgia) en Michael Miovic van het Dana-Farber Cancer Institute en Harvard Medical School in Boston (Massachusetts) toonde aan, dat patiënten die een vragenlijst invulden ‘verbazingwekkende’ verbeteringen van hun gezondheidsproblemen rapporteerden.

 

Zelfs patiënten met ernstige ziekten zoals kanker zeiden geholpen te zijn door therapie. In de vragenlijst noteerde 60% van de kankerpatiënten indrukwekkende verbeteringen na enkele sessies

Ook bij personen die lijden aan angst, depressie en auto-immuunziekten blijkt het te helpen.

 

DE WETENSCHAPPELIJKE BASIS VAN BEMG

Robert O. Becker, M.D., is een vooraanstaand pionier van de bio-electro-magnetische geneeskunde. Zijn grondig wetenschappelijk onderzoek, uitgevoerd in het Veterans Administration Hospital in Syracuse, New York, heeft de volgende revolutionaire ontdekkingen opgeleverd:

 

1. Halfgeleidende directe elektrische stromen gaan door de perifere zenuwcellen. Eens, werden deze cellen verondersteld de neuronen te isoleren, omdat een zenuwcel (neuron) altijd wordt vergezeld van een perifere zenuwcel, bijna als een siamese tweeling.

2. Bot is nog een halfgeleider voor deze elektrische impulsen, en zowel bot als huid zijn piëzo-elektrisch van aard.

3. Het genezingsproces hangt af van de halfgeleidende stroom alsmede van andere factoren in het elektromagnetisch veld van het lichaam. Toepassing van de juiste elektromagnetische velden kan het genezingsproces zeer effectief op gang brengen.

4. Acupunctuurpunten hebben unieke elektrische kenmerken, wat bewijst dat er een fysiologische basis voor acupunctuur bestaat.

 

De allereerste onderzoekingen van dr. Becker hebben veel interesse in BEMG opgewekt en hebben het onderzoek naar de vele toepassingen ervan gestimuleerd. Een van de interessantste onderzoeksrichtingen is het onderzoek naar het magnetische veld van het lichaam waarbij gebruik wordt gemaakt van ofwel de SQUID magnetometer of de Beck magnetometer.

 

Eerder werk op dit gebied, inclusief het werk van dr. John Zimmerman aan de Universiteit van Colorado, heeft aangetoond dat het elektromagnetische veld van het lichaam een samenspel is van de magnetische velden die van directe en van ioniserende stromen komen.

Het elektromagnetische veld van het lichaam is gekoppeld aan het elektromagnetische veld van de aarde en wordt beïnvloed door de velden die door andere mensen worden opgewekt.